Zabezpečovacie systémy

Popis EZS

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.

Ústredňa

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu

K 80 % vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí

Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na vypnutie systému. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu počas nastavenej doby, dôjde k vyhláseniu poplachu narušenia objektu.

Moderné EZS

Moderné EZS sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie. Podobným spôsobom ako vstupné dvere je možné zabezpečiť všetky vstupy do objektu, t.j. všetky dvere a okná.

Detektory rozbitia skla

Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne,
a sú schopné presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.

Infrapasívne detektory

Pre kvalitnú ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým infrapasívne detektory (tzv. PIR detektory). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore. Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR detektory s odlišnou charakteristikou, vhodné napríklad pre štandardné priestory, pre dlhé úzke chodby alebo detektory odolné voči menším živočíchom.

Požiarný detektor a detektor úniku plynu

Štandardom u systémov EZS je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo
a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a vynikajú priaznivou cenou. Majú v sebe štandardne zabudovanú sirénu, ktorá dokáže v nebezpečenstve "zalarmovať" obyvateľov. Pokiaľ sa na kúrenie alebo varenie používa plyn, malo byť samozrejmosťou použitie detektora úniku plynu. Najmodernejšie typy umožňujú detekciu všetkých druhov výbušných plynov
a v prípade zvýšenia koncentrácie plynu nad nastavenú bezpečnú hranicu aktivujú zabezpečovací systém. Zároveň lokálne signalizujú nebezpečenstvo sirénou a umožňujú aj automatické uzatvorenie prívodu plynu v prípade nebezpečenstva.

Napájanie systému

Nemenej dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade výpadku sieťového napätia. Z tohto dôvodu je potrebné používať kvalitné akumulátory s vhodnou veľkosťou kapacity, adekvátnou veľkosti systému.

V prípade poplachu môže ústredňa aktivovať tieto poplachové zariadenia:

Vnútorné interiérové sirény

majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúsenosti vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený "jačavým" zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek.

Vonkajšie sirény

majú naopak za úlohu v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. Na tento účel je výkonná siréna doplnená intenzívnym blikačom. Pretože siréna umiestnená vonku môže byť ľahko zraniteľná, je nutné pri jej výbere dbať na dôkladné mechanické prevedenie. Najmodernejšie sirény skrývajú pod vonkajším plastovým plášťom chrániacim pred poveternostnými vplyvmi ešte ďalší oceľový kryt. Samozrejmosťou je aj použitie vlastného vnútorného akumulátora, ktorý dokáže napájať sirénu v okamžiku, kedy sa páchateľ pokúsi sirénu odpojiť od vedenia k ústredni alebo priamo strhnúť zo steny.

Automatické telefónne hlásiče

Aby sa informácia o poplachu dostala okamžite aj k majiteľovi bytu, používajú sa automatické telefónne hlásiče . Tieto prístroje môžu pracovať samostatne alebo môžu byť súčasťou zabezpečovacej ústredne. Sú pripojené k telefónnej zásuvke
a k telefónu. V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať užívateľom nastavené telefónne čísla (na pevnú linku, mobil alebo pager)
a prehrávať na ne hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäte. Alebo prostredníctvom SMS servera posiela poplachové SMS správy, pre prípad, že by ste mali vypnutý mobilný telefón.

GSM komunikátor

Pokiaľ na miesto inštalácie EZS nie je privedená telefónna linka alebo potrebujete zvýšiť stupeň bezpečnosti objektu, možno využiť GSM komunikátor na prenos zvukovej alebo textovej poplachovej informácie prostredníctvom siete GSM. Možnosti takéhoto komunikátora sú potom nasledovné: napr. v prípade krádeže odošle poplachové SMS správy až na 8 mobilných telefónov, napr. v prípade požiaru zavolá na nastavené telefónne čísla a prehrá výstražné akustické upozornenie,
s komunikátorom je možné ovládanie a programovanie systému pomocou SMS správ z mobilného telefónu alebo prostredníctvom SMS brány, ďalej diaľkovo ovládať a nastavovať systému z klávesnice telefónu (mobilnej aj pevnej siete), diaľkovo ovládať spotrebič v domácnosti z telefónu (kúrenie, svetlo ...), prostredníctvom GSM komunikátora a z pripojeného telefónneho prístroja je možné telefonovať, podobne ako z pevnej linky (prostredníctvom siete GSM), nastavovať zabezpečovací systému prostredníctvom nastavovacej webovej stránky www.GSMlink.cz.

Pult centralizovanej ochrany

Pre najvyšší stupeň zabezpečenia sa používa prenos informácie digitálnym komunikátorom na pult centralizovanej ochrany. Strážiaca agentúra potom za mesačný poplatok zabezpečuje stráženie bytu alebo domu a v prípade poplachu okamžite vyráža na miesto.

Klasické alebo bezdrôtové systémy?

Klasické prvky EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu klasických systémov.

Aké sú hlavné prednosti klasických systémov? Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a môžu sa väčšinou kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii. Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, je však potrebné vykonávať preventívne prehliadky systému.

Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov? Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtaní a sekaní) a rýchla (teda lacná). Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozšíriteľné (možno doplniť ďalšie prvky k EZS napr. detektor pohybu) a dajú sa jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr.presťahujete). Samo testujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. Životnosť batérií v detektoroch je približne 12 až 15 mesiacov. Mimochodom, ak sa rozhodnete pre bezdrôtový zabezpečovací systém, máte postarané o komfort. Bezdrôtové detektory môžu poslúžiť na aktiváciu svetla, zvončeka, ventilácie a celý systém možno ovládať diaľkovým ovládačom.

Čo takto bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém? Jednoduchá odpoveï na otázku: drôtový alebo bezdrôtový. Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému = KOMFORT / CENA.

Výber systému

Pri výbere systému je potrebné predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením. Pri informovaní sa o systéme EZS sa uistite, či je výrobok potrebne atestovaný, alebo naň bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Tieto doklady sú určitou zárukou kvality EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu. Montážna firma by vám mala preukázať, že vlastní koncesiu pre montáže EZS, ale aj to , že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom preškolená na inštaláciu daného zariadenia. Seriózny dodávateľ vám ďalej poskytne záruku nad rámec zákonnej dvojročnej lehoty. Presvedčte sa, že dodávateľ je spoľahlivá firma s istou históriou, aby ste za pár mesiacov túto firmu márne nehľadali. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie servisu a prípadných opráv.

Montáž

1/ Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne. Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu vášho majetku. Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou. Profesionálne firmy inštalujúce zabezpečovacie systémy vám na požiadanie spracujú konkrétnu ponuku zabezpečenia vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.

2/ Pri profesionálnej inštalácii získate v poisťovniach nárok na významnú zľavu z platieb poistného (niektoré poisťovne až 30%). Neprofesionálne zabezpečený byt vám môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného plnenia pri poistnej udalosti.

3/ Mnoho dodávateľov zabezpečovacej techniky poskytuje podstatne predĺžené záručné lehoty pre montážne firmy a teda aj ich zákazníkov. Navštívte naše internetové stránky www.vamap.sk, kde sa môžete zoznámiť s detailnou ponukou kvalitných zabezpečovacích systémov vrátane podrobného technického popisu a aktuálnej cenové ponuky.