Riešenia pre rodinné domy

Nadobudnutie bytu, rodinného domu alebo chaty je pre väčšinu občanov celoživotnou záležitosťou. 
Z tohto dôvodu by občania mali mať záujem chrániť si svoj majetok a aktívne pristupovať na zvyšovaní jeho ochrany, pokiaľ možno ihneď po jeho nadobudnutí.


Elektrické zabezpečovacie systémy okrem toho, že dnes spĺňajú množstvo iných kritérií, avšak ich hlavných poslaním je odradenie potencionálneho páchateľa od vykonania trestného činu krádeže vlámaním a tým aj zabráneniu odcudzenia alebo poškodenia majetku. Okrem tejto základnej funkcie elektrické zabezpečovacie systému majú za cieľ v prípade, že došlo k vlámaniu do bytu aj adresné hlásenie o poplachovej udalosti na zvolené monitorované miesto, napr. na pult centralizovanej ochrany a zadržanie páchateľa priamo na mieste trestného činu.


Investície vložené na vybudovanie elektrického zabezpečovacieho systému sú takmer zanedbateľné oproti tým, ktoré boli vložené na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu a sú investované na niekoľko desiatok rokov.


Inštalácia pre vzorový dom

dom

Ukážková inštalácia pre vzorový dom je pripravená v bezdrôtovej verzii, ktorá je šetrná k interiéru a výrazne skracuje čas montáže, čím znižuje aj jej cenu v porovnaní s drôtovým systémom.

 • Ústredňa s GSM komunikátorom umožňujúcim komunikáciu s mobilnými telefónmi užívateľov, s webovým portálom a s bezpečnostnou službou. Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý zabezpečuje komunikáciu s bezdrôtovými prvkami systému
 • Hlavný prístupový modul s RFID čítačkou a revolučným ovládaním obsahuje 5 ovládacích segmentov na jednoduché zapínanie a vypínanie ochrany, vrátane samostatného stráženia garáže, spúšťania zavlažovania a privolania pomoci v tiesni
 • Druhý prístupový modul s RFID čítačkou, klávesnicou a revolučným ovládaním obsahuje 2 ovládacie segmenty na jednoduché stráženie prízemia počas spánku 
  a privolanie pomoci v tiesni
 • Zabezpečenie počíta so 4 pohybovými detektormi a 3 magnetickými detektormi otvorenia dverí a garážovej brány
 • 2 kombinované detektory pohybu a rozbitia skla sú umiestnené pred presklenými plochami v obývačke a pred terasou na prvom poschodí
 • 2 požiarne detektory sú namontované v obývačke a nad schodiskom
 • Interiérové sirény na signalizáciu poplachu sú umiestnené v obývačke a v chodbe na prvom poschodí
 • Vonkajšia siréna je namontovaná na fasáde domu smerom k príjazdovej ceste
 • Súčasťou dodávky je ovládanie garážovej brány pomocou 2 diaľkových ovládačov alebo prezvonením z mobilného telefónu užívateľov
 • Pre obyvateľov domu sú pripravené 4 ovládacie čipy​

Cena ukážkového zabezpečenia domu už od 1400 € s DPH
Uvedená cena je orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa konkrétnej inštalácie


Inštalácia pre vzorový byt

Byt

 

Ukážková inštalácia pre vzorový byt je pripravená v bezdrôtovej verzii, ktorá je šetrná k interiéru a výrazne skracuje čas montáže, čím znižuje aj jej cenu v porovnaní s drôtovým systémom.

 • Ústredňa s GSM komunikátorom umožňujúcim komunikáciu s mobilnými telefónmi užívateľov, s webovým portálom a s bezpečnostnou službou. Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý zabezpečuje komunikáciu s bezdrôtovými prvkami systému
 • Súčasťou prístupového modulu s RFID čítačkou a revolučným ovládaním sú dva ovládacie segmenty na jednoduché zapínanie a vypínanie ochrany, vrátane stráženia bytu počas spánku a samostatného stráženia komory
 • 2 pohybové detektory slúžia na detekciu pohybu v predsieni a obývačke
 • 3 magnetické detektory chránia vstupné dvere, balkónové dvere a dvere do komory
 • Požiarny detektor je namontovaný v predsieni
 • Interná siréna na signalizáciu poplachu je umiestnená v obývačke
 • Súčasťou dodávky sú dva ovládacie čipy

Cena ukážkového zabezpečenia bytu už od 900 € s DPH
Uvedená cena je orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa konkrétnej inštalácie