Riešenia pre firmy

Dôležitým krokom pri zabezpečení firemných, alebo kancelárskych priestorov je počiatočná analýza vlastností firmy. Je potrebné zvážiť zameranie firmy, veľkosť priestorov a počet pracovníkov, ako aj povahu rizík, ktoré vo firme hrozia.


Základným krokom pri zabezpečení akýchkoľvek priestorov je ochrana všetkých prístupných vchodov do objektu a okien. Okrem PIR detektorov pohybu je na tento účel možné použiť aj detektory rozbitia skla a magnetické detektory otvorenia okien alebo dverí. Druhým krokom je zabezpečenie vnútorných priestorov, a to proti pohybu osôb, ale v závislosti od činnosti firmy aj proti úniku plynu, protipožiarne zabezpečenie a podobne.


V rámci zabezpečenia bezproblémového vykonávania pracovných činností pracovníkmi firmy je vhodné použiť pre prístup do chránených priestorov diaľkové ovládače a automatickú časovú aktiváciu alarmu.

Firma​​