Kamerové systémy

Obraz a zvuk ikona

Tieto systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) sledovaného priestoru, čiže monitorovať aktuálnu situáciu
a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

Kvalita a spracovanieikona

Výpovednú hodnotu obrazu určuje kvalita a detailnosť obrazu, preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkam náročnosti aplikácie, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poverenostným podmienkam a pod.

Kritéria inštalácieikona

Všetky uvedené kritéria by potom mali jednoznačne určiť, či je na danú inštaláciu vhodná analógová, alebo IP technológia, čiernobiele, alebo farebné kamery s nočným videním, prisvietením, polohovaním a priblížením (tzv. PTZ systémy) alebo dome kamery, či je výhodnejší záznam videa do PC pomocou digitalizačných kariet, alebo na harddisk digitálneho videorekordéra.


S rastúcimi nárokmi na kvalitu obrazu prichádzajú od výrobcov stále nové technické riešenia, preto je inovácia v tomto segmente zabezpečenia objektov nevyhnutná. Samozrejmosťou je sledovanie pohybu v objekte "na diaľku" - prostredníctvom internetu na PC resp. notebook-u, či priamo vo Vašom PDA s Win 5 resp. 6., Black Berry, či Androide.


Videosekcia

DVR, KAMERY, CMSC