Ochrana osobných údajov

Informácie o  spracúvaní osobných údajov v súvislosti s odoslaním kontaktného formulára z webových stránok

podľa čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie")

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je subjekt Valentín Mazur - VAMAP, IČO: 41502116, Okružná 1314/21, Michalovce, PSČ 071 01, ktorý je možné kontaktovať:

 1. písomne: Okružná 1314/21, Michalovce, PSČ 071 01,
 2. telefonicky: 0905 289 439,
 3. e-mailom: vamap@vamap.sk,

2. Účel spracúvania, pre ktorý sú osobné údaje určené, je obchodná komunikácia súvisiaca s ponukou produktov a služieb. 

3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre spracovanie ponuky na uzavretie zmluvy o dielo na žiadosť dotknutej osoby, prípadne poskytnutie iných služieb.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:

 1. poskytovatelia webových služieb,
 2. poskytovatelia cloudových služieb.

5. K odovzdaniu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine, resp. medzinárodnej organizácii NEDOCHÁDZA.

6. Doba uchovania osobných údajov sa riadi dobou trvania práv a povinností súvisiacich s daným dopytom.

7. Práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení Nariadenia:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 2. právo na opravu svojich nepresných osobných údajov,
 3. právo na vymazanie svojich osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov v prípadoch, kedy to Nariadenie umožňuje,
 7. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie na ňom založené,
 8. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je podmienkou pre spracovanie nezáväznej ponuky. Neposkytnutie údajov, predstavuje prekážku k spracovaniu nezáväznej ponuky.

9. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne rozhodnutie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Používanie súborov Cookies

1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zabezpečiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k uľahčeniu prezeranie stránok používateľom).

2. Prehľad používaných cookies:

  a) Nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok 

Cookie Doba vypršania platnosti Popis
wbm-locale do vymazania cookies v prehliadači Slúži na zobrazenie používateľského prostredia v správnom jazyku

  b) Analytické - Universal Analytics

Universal Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácie využívajú. Môže používať balík súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje jednotlivých návštevníkov.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok možno Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávanie Google) a na webe.

Cookie Doba vypršania platnosti Popis
_ga 2 roky Používa sa na odlíšenie užívateľov.
_gid; AMP_TOKEN; _gac_<property-id> až 1 rok Používa sa na odlíšenie užívateľov.
_gat 1 minúta

Identifikácia jednotlivých relácií - napr. návštevy konkrétnych stránok 

__utmt 10 minút Identifikácia jednotlivých relácií - napr. návštevy konkrétnych stránok
_gac_<property-id> 90 dní

Obsahuje informácie týkajúce sa kampaní

__utma 2 roky 

Používa sa na odlíšenie relácií jednotlivých užívateľov.

__utmb 30 minút 

Používa sa na určenie nových relácií / návštev.

__utmc Koniec návštevy prehliadača

Tento súbor cookie sa používa v spojení s cookie __utmb, aby zistil, či bol používateľ v novej relácii / návšteve.

__utmz; RefererUrl; UTM_campaign; UTM_medium; UTM_source 6 mesiacov

Uchováva zdroj alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa užívateľ dostal na web.

Conversion 2 roky

Ich hlavným účelom je zistenie, koľko z používateľov, ktorí klikli na reklamu, si nakoniec požiadalo o ďalšie informácie pomocou kontaktných formulárov.

DoubleClick  2 roky

Slúži na meranie konverzií na úrovni jednotlivých udalostí.

 Ďalšie informácie o súboroch cookie nástroja Analytics nájdete tu.

3. Nastavenie prehliadača (odstránenie cookies)

Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vykonať potrebné nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nefunkčnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Návod na nastavenie a odstránenie súborov cookies pre jednotlivé prehliadače nájdete nižšie:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Internet explorer